PhDr. Radim Urbánek

Průzkumy historických technologických vybavení

Poradenství a konzultace k vesnickým technickým stavbám a lidové architektuře

Na českém venkově se dodnes nachází velké množství neindustriálních technických objektů. Pro naše předky měly nenahraditelnou úlohu, protože potřebovali mlít, okovávat koně, vyrábět zemědělské a hospodářské nářadí, vyrábět řezivo, sušit ovoce, len a konopí, bělit plátno, vyrábět sukno, lisovat olej, ale i cestovat, zásobovat se vodou, chladit potraviny, zpracovávat nerosty...

Zájímá vás, zda tyto objekty mají nějaký vývoj? Jakými technologiemi se v nich dosahovalo kvalitních výrobků? K čemu sloužila často velmi tajemně působící torza těchto výrobních zařízení?

Copyright (c) 2009 Ondřej Urbánek | www.avaron.ic.cz, Recenze e-shopů