PhDr. Radim Urbánek

Průzkumy historických technologických vybavení

Poradenství a konzultace k vesnickým technickým stavbám a lidové architektuře

Vzdělání

1996-2003 studium etnologie na Filozofické fakultě UK Praha
1993-1995 pomaturitní studium památkové péče na Státním ústavu památkové péče Praha
1985-1987 maturitní studium v oboru průmyslová chemie
1982-1985 vyučen v oboru fotografická chemie


Odborné kurzy

2007 mlynářský kurz, Střední průmyslová škola potravinářská Pardubice

Příprava a realizace seminářů:

Vodní mlýny 2019, celostátní sympozium Městského muzea v Ústí nad Orlicí, pořádané ve dnech 14.-16.10.2019, Ústí nad Orlicí
Venkovské technické objekty 2018, celostátní sympozium Městského muzea v Ústí nad Orlicí, pořádané ve dnech 15.-17.10.2018, Ústí nad Orlicí
Vodní mlýny VI, celostátní seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, pořádaný ve dnech 16.-18.10.2017, Vysoké Mýto
Vesnické technické objekty 2016, celostátní seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, pořádaný ve dnech 17.-19.10.2016, Vysoké Mýto
Vodní mlýny V. aneb Mimořádné stavby českého venkova, seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, pořádaný ve dnech 13.-15.10.2014, Vysoké Mýto
Vesnické technické objekty 2013, seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, pořádaný ve dnech 14.-16.10.2013, Vysoké Mýto
Vodní mlýny IV., Wassermühlen IV., mezinárodní seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě ve spolupráci s Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, pořádaný ve dnech 10.-12.10.2011, Vysoké Mýto
Dřevěné uhlí 2010, sympozium Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER a Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, pořádané ve dnech 25.-26.10.2010 v Horním Maršově
Vesnické technické objekty 2010, seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, pořádaný ve dnech 11.-13.10.2010 ve Vysokém Mýtě
Vodní mlýny III., seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, 14.-16.10.2008, Vysoké Mýto
Vesnické technické objekty, seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, 9.-11.10.2007, Vysoké Mýto
Vodní mlýny II., seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, 23.-25.11.2005, Vysoké Mýto
Vesnické technické památky - nevýrobní objekty, seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, 12.-14.10.2004, Vysoké Mýto
Vesnické technické památky - výrobní objekty, seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, 14.-15.10.2003, Vysoké Mýto
Vodní mlýny, seminář Okresního muzea ve Vysokém Mýtě, 18.-19.6.2002, Vysoké Mýto
Lidové stavitelství na starých fotografiích, seminář Okresního muzea ve Vysokém Mýtě, 30.-31.10.2001, Vysoké Mýto
Obnova, oprava a rekonstrukce objektů lidového stavitelství a regenerace vesnických sídel, seminář Státního ústavu památkové péče v Praze, 15.-17.9.1997, Ústí nad Orlicí

Vysokoškolská pedagogická činnost:

2006-2013 předmět Lidové stavitelství (zahrnuje také vesnické technické objekty) na Katedře archeologie Filozofické fakulty (do března 2009 Katedra experimentální a praktické archeologie Fakulty humanitních studií) Univerzity Hradec Králové
2007 semináře o vesnických technických objektech v rámci předmětu Dějiny každodennosti na Katedře historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

2013 až 2017 jednorázové přednášky o venkovských technických objektech na Fakultě architektury ČVUT Praha a na Katedře historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Copyright (c) 2009 Ondřej Urbánek | www.avaron.ic.cz, Recenze e-shopů